Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska3 1 lutego b.r. zapowiedziała, że już we wrześniu tego roku podręcznik dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych będzie darmowy i przekazywany kolejnym rocznikom.

 

Wielu rodziców rezygnowało z zakupu podręczników

Z powodu ograniczeń finansowych, ponad 5% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, musiało zrezygnować z zakupu wszystkich potrzebnych podręczników – to jeden  z wniosków płynących z raportu „Warunki życia rodzin w Polsce”, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. – Konieczność rezygnacji z tego zakupu, gospodarstwa rodzinne wiejskie zgłaszały niemal równie często, jak i te mieszkające w mieście (odpowiednio 5,7% i 5,4%) – piszą autorzy opracowania.

Brak możliwości zakupienia dla dzieci niezbędnych podręczników szkolnych deklarowało prawie 14% gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i więcej. W mniejszym stopniu do rezygnacji z zakupu wszystkich podręczników, zmuszone były gospodarstwa z 1 oraz 2 dzieci na utrzymaniu (odpowiednio 3,4% i 4,5 %).

 

Działania MEN

– Naszą troską jest ograniczenie kosztów rodziców– zadeklarowała wraz z  Premierem Donaldem Tuskiem. – Koszt produkcji podręcznika dla 1-klasistów (550 tysięcy dzieci w 2014 r.) nie powinien przekroczyć 10 mln zł. Dzisiaj rodzice wydają blisko 140 mln zł. Nie można dłużej tolerować tego mechanizmu. Nie ma żadnych potrzeb merytorycznych i dydaktycznych, aby ten system musiał być kontynuowany – dodali.

Podstawowym założeniem przygotowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej nowelizacji ustawy o zmianie systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw jest to, że szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom klas I-III podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą. Wyposażenie szkół w podręcznik zapewnia natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręczniki będą własnością szkoły (organu prowadzącego szkoły podstawowe). Zasady wypożyczania podręczników uczniom określał będzie dyrektor placówki. Przygotowany podręcznik służyć będzie trzem kolejnym rocznikom uczniów.

Źródło
 
 

Katagoria: Aktualności
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.
Publikacja była czytana: 464  razy.