Geodeta – czy to dobry zawód?

Nie wszystko co popularne powinno być z automatu traktowane jako dobra inwestycja. Wystarczy spojrzeć na los kierunków pedagogicznych na polskich uczelniach. Na początku podchodzono do nich z rezerwą, potem trend ten się rozwinął i utrzymał, z kolei rynek nasycił się już ludźmi tej specjalizacji i wymaga się od młodych ludzi podejmowania innych ścieżek kształcenia.

 

Któż to może wiedzieć, czy z geodezja nie stanie się podobnie, jednak na chwile obecną kierunek ten jest nie tylko popularny, ale i gwarantuje zdobycie przydatnych umiejętności i wiedzy. Jednak czy warto?

 

Z jednej strony…

Za zdobyciem takiego wykształcenia przemawia naprawdę wiele czynników. Ciekawa i różnorodna praca, odpowiedzialne i ważne zajęcie, bardzo dobre prognozy związane z przyszłymi zarobkami, pewne zajęcie itd. Wszelkie trudny i wyrzeczenia, które poczynimy na etapie zdobywania odpowiedniego tytułu zawodowego oraz uprawnień, mają dużą szansę zwrócić się nam w przyszłości. Rynek w tym momencie jest dość chłonny pod tym względem i nie powinniśmy mieć większych problemów ze znalezieniem pracy oraz brakiem zajęcia.

 

Jednak…

Jest także kilka minusów. Do wykonywania tego zawodu nie wystarczy samo ukończenie szkoły wyższej i otrzymanie tytułu magistra inżyniera. By zostać geodetą potrzebny jest specjalny egzamin, przeprowadzany przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Zdarza się tu również tak, że lepszy start zapewnia młodym ludziom ukończenie szkoły średniej lub zawodowej o tym profilu lub dwuletnia szkoła policealna. Wiąże się to z obowiązkiem potwierdzenia swoich kwalifikacji, na które uczniowie mniej prestiżowych szkół mają paradoksalnie większą szansę.

excavator-585455_640

Po szkole policealnej oraz innych wymienionym otrzymujemy wprawdzie jedynie tytuł technika geodety, ale nic nie stoi na przeszkodzie by szybko rozwijać się w tym kierunku i osiągnąć pełne uprawnienia. Jedynie kierunek studiów o nazwie „geodezja i kartografia” daje nam pełen wachlarz możliwości (o ile go ukończymy i pozytywnie zdamy egzamin). Jest on natomiast niełatwy, dlatego powinniśmy wybierać tą ścieżkę z pełną światowością ilości pracy, jaką będziemy musieli włożyć we własny rozwój. Każdy inny kierunek studiów, który w swoim programie oferuje „elementy geodezji” zmusi nas po 5 latach na uczelni do rozpoczęcia dodatkowych studiów podyplomowych oraz do kolejnego wydatku, gdyż jest to już opcja płatna.

 

Czy warto?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dyskusja na ten temat powinna zostać przeprowadzona w bardzo indywidualny sposób, z uwzględnieniem wszystkich za i przeciw. Trzeba zastanowić się na spokojnie, a nie gonić za tym co popularne. Uprawnień w tym zawodzie jest całkiem sporo, więc trzeba liczyć się z ciągłym rozwojem i poszerzaniem wiedzy oraz umiejętności. To właśnie one świadczą o atrakcyjności geodety na rynku pracy. Dobrze jest więc zgłębić wymogi jakie mogą zostać przed nami postawione. Jest to wymagająca i na pewno dla niektórych bardzo odpowiednia ścieżka do spełnienia zawodowego w przyszłości. Nie jest to jednak droga usłana różami i wymaga sporej dawki determinacji i samokontroli.

 

Materiał przygotowany przy współudziale: http://dlageodetów.pl
 
 

Katagoria: Aktualności
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 3 lata temu.
Publikacja była czytana: 876  razy.