Jak efektywnie uczyć się przedmiotów ścisłych?

Nie każdy z nas wykazuje zdolności logicznego myślenia, a co za tym idzie również do nauki przedmiotów ścisłych. By być ścisłowcem należy być przede wszystkim uporządkowanym umysłem, bazującym nie na emocjach a na racjonalnych przesłankach.

 

Niektórzy rodzą się z tendencją do analizowania i dedukcji, inni uczą się i doskonalą przez wiele lat swoje kompetencje w zakresie wnioskowania i formułowania tez. Umiejętność spojrzenia na problem z różnych płaszczyzn, symulacji rozwiązań rodzi kreatywność. Dzięki pomysłowości badaczy możemy cieszyć się licznymi osiągnięciami techniki, w tym internetem, telefonem komórkowym czy innymi zdobyczami nauki. Bez wątpienia podjecie się nauki przedmiotów ścisłych jest wskazane w obecnych czasach. Znajomość ekonomii, finansów pomaga w organizacji budżetu rodzinnego, jak i prowadzeniu własnej firmy. Biegłą znajomość chemii, biologii popłaca w zadaniu o swoje zdrowie, dietę oraz najbliższe otoczenie.

 

Efektywność nauki jest istotna dla motywacji jak i rozwoju naukowego. Szczególnie na etapie początkowym pożądane są efekty, które wpływają na podsycenie ciekawości poznawczej, podejmowanie wyzwań i pokonywanie trudności w zgłębianiu tajników nauk ścisłych.

Co do zasady nauki ścisłe oparte są na racjonalnych fundamentach i sieci zależności. Tezy, argumenty i wnioski do podstawa w nauce. Głównie z tego powodu w dużej mierze nauka polega na obliczeniach, korzystaniu z wzorów i ustalonych reguł. By poprawić efektywność nauki warto rozwijać i ćwiczyć umiejętności dedukcyjne. Wcale nie trzeba bezbłędnie liczyć w pamięci. Obliczeniom w XXI wieku służą komputery, jak i podręczne kalkulatory, aplikacje mobilne itd. Kluczem do sukcesu w nauce jest obserwacja analogii, podobieństw i odkrywanie wzajemnego wpływu. Podobnie jak w informatyce powszechne są algorytmy, tak i w matematyce, chemii, czy fizyce występuje wiele specyficznych związków logicznych.

Z nauką przedmiotów ścisłych jest zasadniczy problem, są one ze sobą ściśle związane i korzystają wzajemnie z zagadnień interdyscyplinarnych.

Nie można interesować się chemią, zgłębiać swoją wiedzę bez znajomości matematyki i poznania fizyki. Podobnie trudno jest pasjonować się biologią nie radząc sobie z chemią i przeciwnie. Wbrew pozorom istotne jest nie tylko to czego się uczymy ale i jak się uczymy, czy jest to systematyczna nauka, zorganizowana, za pomocą czego, z czyją pomocą oraz to gdzie się uczymy, czy środowisko zewnętrzne sprzyja skupieniu oraz kiedy się uczymy, czy jest to czas aktywności naszego mózgu.

Poznaj możliwości nauki z Preply np. korepetycje z chemii – Rzeszów.

By nauka przynosiła zamierzone efekty warto wykonać je plan. Nauki ścisłe nie przewidują miejsca na bałagan i chaos.

Zaplanowanie materiału z podziałem na mniejsze partie i umiejscowienie zagadnień w czasie pozwala na bieżące śledzenie postępów, zaznaczanie ewentualnych trudności i braków. Kontrola przerobionego materiału umożliwi jego weryfikację jak również uzupełnienie w razie takiej potrzeby. Plan i nauka zgodnie z planem pozwala na zachowanie systematyczności w nauce, która jest niezbędna do skutecznej nauki. Warto również zachować pewną równowagę w poznawaniu teorii i wykonywaniu ćwiczeń, zgłębianiu wiedzy poprzez praktykę, zadania, eksperymenty i obserwacje. Doskonałym wzbogaceniem nauki i przerywnikiem o charakterze rozrywkowym są nowinki i ciekawostki z danej dziedziny nauki. W miarę możliwości powinniśmy sięgać po zobrazowane teorie, czy to w postaci grafik, wykresów, czy prezentacji multimedialnych, jak i filmów. Oddziaływanie wielozmysłowe poprawia zapamiętywanie teorii. Podobnie jeśli chodzi o ćwiczenia, zdecydowanie prościej jest nam uczyć się wzorów i reguł na przykładach zastosowania, poprzez wykonywanie zadań. Kluczowa jest w tym zakresie samodzielność. Odkrywając kolejne etapy nauki samodzielnie, poprzez szukanie informacji, próby rozwiązywania zagadek i zadań zapamiętujemy napotkane informacje na znacznie dłużej niżeli ucząc się ich na pamięć z podręcznika.

Własne doświadczenia, błędy i sukcesy to najlepsza droga do opanowania wiedzy nawet w bardzo rozległej dziedzinie nauki. Im więcej poszukujemy, tym więcej poznajemy.

Wbrew pozorom również zagadnienia pokrewne są istotne dla szerszego horyzontu wiedzy. Warto oprzeć swoją ścieżkę poznania na wyjściu od ogółu do szczegółu. Jeśli nie jesteśmy samodzielni i brakuje nam motywacji do nauki warto posilić się autorytetem z zewnątrz, może nim być nauczyciel, korepetytor, jak i kolega. Często nauce sprzyja grupa zainteresowań, poprzez wspólną burze mózgów, wymianę wiedzy uczymy się od siebie, współzawodniczymy i mobilizujemy do pracy w naturalny sposób.

Prócz uniwersalnych zasad jak się uczyć by nauka przynosiła efekt warto też uwzględnić specyfikę przedmiotu, bowiem inaczej będziemy planować naukę biologii a inaczej matematyki.

Pomagać mogą mnemotechniki, nauka poprzez skojarzenia, czy też przykłady z życia wzięte. Im bardziej różnorodny proces nauki, tym efekty mogą być lepsze. Warto pamiętać jednak, że poza powszechnie polecanymi metodami zapamiętywania informacji czy to poprzez mapy myśli, wykresy należy uwzględnić własne preferencje. Jeśli wiemy w jakiej formie nauka przychodzi nam łatwiej, warto z niej skorzystać.

Coraz częściej jest to nauka w sieci.

Mimo iż wydawać się może że gry dla dzieci nie mogą być wymagające, to zarówno popularne gry takie jak Angry Birds czy Minecraft wymagają gimnastyki umysłowej i zastosowania w praktyce wielu prawideł czy to matematycznych czy fizycznych rozwijając nasze zdolności, wzbudzając ciekawość, inspirując. Ciągły kontakt z nauką pozwala uczyć się na wiele sposobów bez obciążenia i poczucia znużenia, zmęczenia. Jeśli czujemy dyskomfort i przemęczenie należy odpocząć, odłożyć naukę na inny dzień, nie ulegać presji czasu ani planu. By nauka nas interesowała powinniśmy uczyć się w atrakcyjny sposób, czasem za atrakcyjność odpowiada estetyka i oprawa graficzna, czasem treść zgodna z naszymi zainteresowaniami. Tym sposobem nie bez znaczenia mogą być wydania ćwiczeń, czy podręczniki ilustrowane. Gdy uczymy się tak jak lubimy czas płynie nam szybciej, a wiedza jest przyswajana bez trudu. Poza sposobem nauki istotne są również zagadnienia, które chcemy opanować. By się nie zniechęcić należy stopniować trudność zadań. Warto w nich odkryć to co ciekawe, zrozumieć ich sens i zastosowanie, wówczas gdy będą nam bliższe nauczymy się ich szybciej i skuteczniej.

Nauce sprzyja wykonywanie własnych notatek, czy to w postaci rozrysowanego schematu czy zapisków.

Obojętne czy uczymy się z książki czy zawartości portalu www, bądź na kursie, korepetycjach warto posiadać własne notatki. Skrótowa ich treść pozwoli szybko powtórzyć materiał jak i zapamiętać najistotniejsze elementy omawianych zagadnień. Prócz notatek przydatnym jest prowadzenie dzienniczka co sprawiło nam trudność i czy została ona już opanowana, pozwoli to uniknąć luk skutkujących nie rzadko trudnościami na dalszym etapie nauki.

Powyższe sposoby podniesienia efektywności nauki warto wypróbować, jednakże każdy z  nas powinien samodzielnie opracować system nauki dostosowany do siebie. Zagwarantowanie sobie optymalnych warunków do nauki może zdecydowanie podnieść skuteczność nauki. Jednym z warunków jest z pewnością odpowiedni nauczyciel, źródło wiedzy.

Preply

 
 

Katagoria: Porady dla głodnych wiedzy
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.
Publikacja była czytana: 10133  razy.