Detektyw – czy jest to popularny zawód?

Detektywi w Polsce działają na podstawie ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Jednakże praca detektywa wymaga również znajomości takich przepisów jak ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych czy ustawa z dnia 22stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

Detektywi w Polsce zajmują się sprawami karnymi, cywilnymi czy też innymi, które wymagają zdobycia informacji potrzebnych do załatwienia spraw,  zdobycia dowodów czy pomoc w skomplikowanych sprawach rodzinnych.

Detektyw zajmuje się sprawami, które wynikają ze stosunków prawnych związanych  z osobami fizycznymi, ze stosunkami gospodarczymi takimi jak wykonanie zobowiązań majątkowych, zdolności płatnicze, nieuczciwa konkurencja czy wykorzystywanie nazw handlowych lub znaków towarowych.

Detektywi zbierają informacje w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe oraz inne postępowania. Sprawdzają oni także wiarygodność informacji na temat szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych, ukrywających się czy też poszukiwaniem mienia.

W związku  z powszechną globalizacją, zwiększającą się liczbą rozwodów, zagmatwaniem spraw międzyludzkich sprawia, że zapotrzebowanie na usługi detektywów wzrasta. Również w Polsce usługi detektywistyczne są coraz bardziej rozpowszechnione.

Detektywi wynajmowani są do takich spraw jak udokumentowanie dowodów potrzebnych w sprawach rozwodowych, dotyczących postępowań spadkowych, w sprawach karnych jak i cywilnych.

Usługi detektywistyczne sprawdzają się w takich sprawach jak ustalenie ojcostwa czy badania autentyczności dokumentów i podpisów, przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, sprawdzenie wiarygodności współpracowników, a nawet wykrywanie podsłuchów oraz oprogramowania przechwytującego informacje z baz danych.

Wszystkie rankingi przewidują, że zainteresowanie usługami detektywistycznymi będzie w Polsce wzrastało. Zazwyczaj detektywi wykorzystywani są do ustalenia takich faktów jak niewierność małżonka, oszustwa matrymonialne, kompetencje czy też uczciwość opiekunek dzieci i gospodyń domowych, miejsce pobytu osób zaginionych, ustalenie majątku przy sprawach alimentacyjnych i rozwodowych, wywiad gospodarczy i inne.

Pomimo wzrostu zainteresowania usługami detektywistycznymi sporą bariera dla przeciętnej osoby fizycznej może być kwota za oferowane usługi. Przykładowo za sprawdzenie wierności małżonka czy wiarygodności kontrahenta można zapłacić nawet 10 tysięcy złotych.

W Polsce często założenie agencji detektywistycznej związane jest z z usługami ochrony osób i mienia.

Ustawa o usługach detektywistycznych dokładnie określa kto może zostać detektywem i jakie musi spełniać warunki oraz prawa i obowiązki detektywów.

Coraz częściej korzysta się z usług detektywów co ma przyśpieszyć niektóre postępowania, pomóc w rozwiązaniu spraw karnych, cywilnych czy gospodarczych. Dodatkowo rośnie ilość agencji detektywistycznych i osób mających licencję detektywa.

 

Dziękujemy portalowi Świat-Detektywów.pl za współpracę merytoryczną

 

 

 
 

Katagoria: Wybór zawodu
Słowa kluczowe: , , , , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.
Publikacja była czytana: 1486  razy.